• <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:18px">Model: <strong>KZ</strong></span></span></p> <p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif"><span style="font-size:18px">Air Volume: 1.000m3/h- 30.000m3/h</span></span></p>

  Xem chi tiết

  AIR HANDLING UNIT (AHU)

  AHU - Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h
 • <p><strong>M&atilde; sản phẩm (model): KCA</strong></p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng Suất lạnh : 50.5-1860 KW</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Bảo h&agrave;nh: 18 th&aacute;ng</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng.</strong></p>

  Xem chi tiết

  MÁY NÉN TRỤC VÍT GIẢI NHIỆT GI...

  AIR COOLED SCREW HEAT PUMP CHILLER
  Cooling Capacity: 50.5 - 1.860Kw
 • <p><strong>M&atilde; sản phẩm:&nbsp;</strong>KMS</p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng suất lạnh:&nbsp;</strong>52 - 3500 kW</p> <hr /> <p dir="ltr"><strong>Bảo h&agrave;nh: </strong>24&nbsp;th&aacute;ng</p> <p dir="ltr"><strong>Giao h&agrave;ng nhanh: </strong>60 ng&agrave;y</p>

  Xem chi tiết

  CHILLER MODULE GIẢI NHIỆT GIÓ

  MODULAR AIR COOLED CHILLER
  Cooling Capacity: 52 - 3500 Kw
 • <p>MODEL: KDC<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> <br /> &nbsp;</p>

  Xem chi tiết

  FRESH AIR VENTILATION UNIT

  AHU - Lấy gió tươi
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • <p>MODEL:<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> Ti&ecirc;u thụ điện năng &iacute;t, dễ sử dụng, dễ l&agrave;m sạch</p> <p>&nbsp;</p>

  Xem chi tiết

  KINGAIR CONDITIONING UNITS HAN...

  AHU - Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • <p>MODEL: <strong>KLC/KDC</strong><br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h</p>

  Xem chi tiết

  AIR HANDLE UNIT (HORIZONTAL/VE...

  AHU ( nằm ngang/ đứng/ áp trần)
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • <p>MODEL: <strong>KZ</strong>&nbsp;<br /> Cooling Capacity: 12 - 445 Kw<br /> &nbsp;</p>

  Xem chi tiết

  MODULAR AIR HANDLE UNIT

  Modul đơn vị xử lý không khí
  Cooling Capacity: 12 - 445 Kw
 • Each modular unit has a separate cooling system and control and protection system

  Xem chi tiết

  Mudular Scroll Water Sourece H...

  loại sản phẩm
  135W
 • <p>Cooling Capacity: -2<sup>o</sup>C&nbsp;_ - 10<sup>o</sup>C<br /> Sử dụng m&aacute;y n&eacute;n cuộn ti&ecirc;n tiến v&agrave; hiệu quả nhất, tiếng ồn thấp, độ rung thấp, m&aacute;y n&eacute;n th&ocirc;ng thường hiệu suất năng lượng cao hơn 6%.<br /> Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ truyền nhiệt tăng cường, tăng cường hiệu suất truyền hơi v&agrave; ngưng tụ nhiệt, tăng cường nhiệt độ bay hơi, giảm nhiệt độ ngưng tụ, gi&uacute;p cải thiện đ&aacute;ng kể hiệu quả của thiết bị.<br /> kiểm so&aacute;t c&aacute;c th&agrave;nh phần hệ thống l&agrave;m m&aacute;t&nbsp; bằng thương hiệu SPORLAN, DANFOSS, EMERSON v&agrave; c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng kh&aacute;c ở Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Ch&acirc;u Mỹ.<br /> Bộ điều khiển sử dụng SIEMENS, LG, OMRON v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; sản xuất linh kiện điện kh&aacute;c, hiệu suất đ&aacute;ng tin cậy.<br /> Khung được l&agrave;m bằng th&eacute;p chất lượng cao v&agrave; phốt ph&aacute;t bằng c&aacute;ch phun tĩnh điện, chống ăn m&ograve;n.<br /> Đơn vị sử dụng to&agrave;n bộ cấu tr&uacute;c sốc gia cố h&agrave;n để đảm bảo n&oacute; ở tần số cao, cấu tr&uacute;c vững chắc v&agrave; m&ocirc;i trường của trận động đất mạnh v&agrave; hoạt động đ&aacute;ng tin cậy.</p>

  Xem chi tiết

  Special high temperature air c...

  Tạo nhiệt độ âm
  Cooling Capacity: -2 _ - 10 
0251 3 839 188