AIR HANDLING UNIT (AHU)


Model: KZ

Air Volume: 1.000m3/h- 30.000m3/h

Điều hòa nhiệt độ và độ ẩm, công nghệ hút ẩm sâu nguồn lạnh kép, công nghệ hút ẩm hỗ trợ ống dẫn nhiệt
Đảm bảo không khí sạch, khử trùng hiệu quả, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác, Tiết kiệm tối đa năng lượng
Hệ thống điều khiển thông minh.
AHU áp dụng cho hệ thống phòng sạch, lọc sạch bụi bẩn và vi khuẩn chống lâu nhiễm chéo.
Với sản phẩm này thích hợp cho các ngành dược phẩm, y tế, vi mạch, phòng đóng gói thực phẩm...vv.


 • JackieScark - 2022-12-01 20:36:20

  Лучший способ сделать <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогон сайта</a> — подыскать грамотного специалиста и доверить это ему. Просто введите в поисковую строку на сайте Kwork запрос типа: <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>заказать прогон Хрумером</a>. Вы непременно сможете найти то, что искали. Подробнее: <a href=https://kwork.ru/user/seo-flow>SEO-продвижение и раскрутка сайта</a>. #j629yfs!cZW

  JackieScark - 2022-12-01 20:08:02

  Самый быстрый способ <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогнать сайт</a> — подыскать грамотного SEO-специалиста и доверить это ему. Просто введите в поиск Google запрос типа: <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>заказать прогон Хрумером</a>. Вы совершенно точно сможете найти то, что искали. Подробнее: <a href=https://kwork.ru/user/seo-flow>СЕО-продвижение сайта</a>. #j629yfs!cZW

  JosephPLESY - 2022-12-01 20:01:23

  <a href=https://hot-topics.ru/>https://hot-topics.ru/</a>

  JackieScark - 2022-12-01 19:39:44

  Лучший способ сделать <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогон сайта</a> — подыскать компетентного специалиста и доверить это ему. Просто вбейте в поиск Yandex запрос типа: <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогон по трастовым сайтам</a>. Вы непременно найдёте то, что искали. Подробнее: <a href=https://kwork.ru/user/seo-flow>услуги SEO-продвижения</a>. #j629yfs!cZW

  Eugeneoracy - 2022-12-01 19:11:48

  JackieScark - 2022-12-01 19:11:21

  Лучший способ <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогнать сайт</a> — найти грамотного специалиста и доверить это ему. Просто введите в поисковую строку Yandex запрос типа: <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>заказать прогон Хрумером</a>. Вы обязательно сможете найти то, что искали. Подробнее: <a href=https://kwork.ru/user/seo-flow>СЕО-продвижение сайта</a>. #j629yfs!cZW

  GregoryBuh - 2022-12-01 18:57:04

  Ronaldkinge - 2022-12-01 16:17:38

  Sherbet Auto. Is it still possible that this pre-flowring will soon revegetating when the days become larger. but both purple punch plants only grew to be about. [url=https://qiita.com/gopershfd]https://qiita.com/gopershfd[/url]

  CalvinmoT - 2022-12-01 14:49:58

  Самый быстрый способ <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогнать сайт</a> — найти компетентного SEO-специалиста и доверить это ему. Просто введите в поисковую строку на сайте Kwork запрос типа: <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогон XRumer</a>. Вы совершенно точно сможете найти то, что искали. Подробнее: <a href=https://kwork.ru/user/seo-flow>услуги SEO-продвижения</a>. #oQqh!1f7z9G

  CalvinmoT - 2022-12-01 14:22:07

  Лучший способ <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогнать сайт</a> — подыскать компетентного линкбилдера и доверить это ему. Просто вбейте в поиск на сайте Kwork запрос типа: <a href=https://kwork.ru/links/23855820/progon-sayta-khrumerom>прогон сайта онлайн</a>. Вы обязательно сможете найти то, что искали. Подробнее: <a href=https://kwork.ru/user/seo-flow>услуги SEO-продвижения</a>. #oQqh!1f7z9G


Thêm bình luận

0251 3 839 188