• Xem chi tiết

  <p><strong>M&atilde; sản phẩm: </strong>KCWF</p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng suất lạnh: </strong>305&nbsp;- 2228&nbsp;KW</p> <hr /> <p dir="ltr"><strong>Bảo h&agrave;nh: </strong>12&nbsp;th&aacute;ng</p> <p dir="ltr"><strong>Giao h&agrave;ng nhanh: </strong>60 ng&agrave;y</p> <p dir="ltr"><strong>Ti&ecirc;́t ki&ecirc;̣m chi phí v&acirc;̣n hành&nbsp;</strong></p>

  CHILLER TÍCH HỢP GIẢI NHIỆT...

  INTERGRATED EVAPORATIVE CONDENSERING CHILLER
  Cooling Capacity: 305 - 2228 KW
 • Xem chi tiết

  <p><strong>M&atilde; sản phẩm: </strong>KMC</p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng suất lạnh: </strong>980&nbsp;- 5075&nbsp;KW</p> <p dir="ltr"><strong>Hệ số COP:</strong> ~6.9</p> <hr /> <p dir="ltr"><strong>Bảo h&agrave;nh: </strong>12&nbsp;th&aacute;ng</p> <p dir="ltr"><strong>Giao h&agrave;ng nhanh: </strong>60 ng&agrave;y</p>

  CHILLER LY TÂM ĐỆM TỪ GIẢI NHI...

  SPRAY CENTRIFUGAL CHILLER
  Cooling Capacity: 1.232 - 7.7735 Kw
 • Xem chi tiết

  <p><strong>M&atilde; sản phẩm: </strong>KCWF</p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng suất lạnh: </strong>245 - 3600 KW</p> <p dir="ltr"><strong>Hệ số COP:</strong> ~5.9</p> <hr /> <p dir="ltr"><strong>Bảo h&agrave;nh: </strong>36&nbsp;th&aacute;ng</p> <p dir="ltr"><strong>Giao h&agrave;ng nhanh: </strong>60 ng&agrave;y</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p>

  CHILLER TRỤC VÍT GIẢI NHIỆT NƯ...

  FLOODED TYPE SCREW WATER CHILLER
  Cooling Capacity: 245 - 3.600 KW
 • Xem chi tiết

  <p><strong>M&atilde; sản phẩm (model): KCWR</strong></p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng Suất lạnh : 68 - 1104 KW</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Bảo h&agrave;nh: 18 th&aacute;ng</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng.</strong></p> <p>&nbsp;</p>

  MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC...

  Modular scroll water chiller (source heat pump)
  Cooling Capacity: 68 - 1.104Kw
 • Xem chi tiết

  <p><strong>M&atilde; sản phẩm ( Model ): KCW</strong></p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng Suất lạnh : 21 - 1998 KW</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Sản phẩm được bảo h&agrave;nh 18 th&aacute;ng</strong></p> <p dir="ltr"><strong>D&ograve;ng m&aacute;y l&agrave;m lạnh nhiệt độ thấp&nbsp;th&iacute;ch hợp thực phẩm, ho&aacute; chất, dược phẩm</strong></p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC NHIỆT...

  Screw brine chiller (low temperature)-25C
  Cooling Capacity: 21 - 1.998Kw
 • Xem chi tiết

  <p><strong>M&atilde; sản phẩm ( Model ): KCW</strong></p> <p dir="ltr"><strong>C&ocirc;ng Suất lạnh : 176 - 764 KW</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Sản phẩm được bảo h&agrave;nh 18 th&aacute;ng</strong></p> <p dir="ltr"><strong>Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng.</strong></p>

  CHILLER GIẢI NHIỆT NƯỚC MÁY NÉ...

  Screw water cooled heat recovery
  Cooling Capacity: 176 - 764 KW
0251 3 839 188