• Xem chi tiết

  <p><span style="font-size:18px"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif">MODEL: <strong>KZ</strong><br /> Cooling Capacity: 135W</span></span><br /> <br /> &nbsp;</p>

  MEDICAL AIR CONDITIONING UNITS...

  điều hòa trung tâm
  Cooling Capacity: 135W
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw<br /> D&agrave;n lạnh sử dụng tấm xốp polyurethane hai mặt, thiết kế thuận tiện v&agrave; c&oacute; thể lắp theo modul&nbsp;</p>

  THE NEW DUCTED AIR-COOLED AIR...

  Điều hòa trung tâm
  Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KSA<br /> Cooling Capacity: 135W<br /> Với thiết kế cấu tr&uacute;c bảng điều khiển hai lớp&nbsp;đảm bảo độ bền&nbsp;v&agrave; tr&aacute;nh cầu nhiệt. V&iacute;t chống gỉ.</p>

  DIRECT EXPANSION AHU (HIGH PUR...

  loại sản phẩm
  Cooling Capacity: 135W
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw<br /> M&aacute;y lạnh giấu trần nối ống gi&oacute;<br /> Indoor được c&aacute;ch nhiệt bằng PU, thiết kế thẩm mỹ</p>

  AIR COOLED DUCTED TYPE AIR CON...

  Điều hòa trung tâm
  Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KAH<br /> Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw<br /> Thiết kế tinh tế, trang nh&atilde; thanh lịch<br /> &nbsp;</p>

  UNITARY ISOTHERMAL&SOHUMIDITY...

  Điều hòa trung tâm
  Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 2.2 - 180Kw<br /> Điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; Ch&iacute;nh x&aacute;c<br /> &Aacute;p dụng cho m&aacute;y n&eacute;n k&iacute;n xoắn ốc, đ&aacute;ng tin cậy, hiệu quả cao v&agrave; &iacute;t g&acirc;y ồn hơn.</p>

  ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHÍNH XÁC

  Precision air conditioner
  Cooling Capacity: 2.2 - 180Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw<br /> Cải thiện kh&ocirc;ng kh&iacute; trong nh&agrave;. Lọc v&agrave; điều h&ograve;a nhiệt độ.</p>

  FRESH AIR CONDITIONING UNITS

  Điều hòa không khí
  Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 2.2 - 180Kw<br /> &nbsp;</p>

  DC INVERTER MULTI AIR CONDITIO...

  Điều hòa không khí bơm nhiệt
  Cooling Capacity: 2.2 - 180Kw
 • Xem chi tiết

  <p>Thương hiệu quốc tế, hoạt động an to&agrave;n v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy v&agrave; tuổi thọ d&agrave;i;<br /> 3 sử dụng cấu tr&uacute;c phụ, d&agrave;n lạnh được lắp đặt trong ph&ograve;ng, kh&ocirc;ng c&oacute; nguy cơ đ&oacute;ng băng nhiệt;<br /> 4 Sử dụng nguồn điện 220 V / 1N ~ / 50Hz m&agrave; kh&ocirc;ng tăng c&ocirc;ng suất, tiết kiệm khoản đầu tư ban đầu;</p>

  Air Conditioning Unit

  Điều hòa không khí
  Cooling Capacity: 2.8 - 51 Kw
0251 3 839 188