• Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 9-56 Kw&nbsp;</p>

  Air Conditioning Unit

  Điều hòa không khí
  Cooling Capacity: 9-56 Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:&nbsp;KZ<br /> Cooling Capacity: 12 - 124Kw<br /> Thiết bị xử l&yacute; kh&ocirc;ng khi (điều h&ograve;a kh&ocirc;ng khi) cho ph&ograve;ng tập thể dục, trung t&acirc;m triển l&atilde;m, rạp chiếu phim, kh&aacute;ch sạn, ph&ograve;ng họp, si&ecirc;u thị thương mại, ph&ograve;ng chờ s&acirc;n bay,<br /> ph&ograve;ng chờ trạm Thiết bị c&oacute; thể được lắp đặt ở đỉnh m&aacute;i, s&acirc;n ngo&agrave;i trời hoặc lắp đặt ri&ecirc;ng phần ngưng tụ v&agrave; phần xử l&yacute; kh&ocirc;ng kh&iacute;.</p>

  Rooftop Air Conditioning ( Hea...

  Điều hòa không khí
  Cooling Capacity: 12 - 124Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KPA<br /> Cooling Capacity: 12 - 199Kw<br /> Serie điều h&ograve;a kh&ocirc;ng kh&iacute; m&aacute;t mẻ l&agrave; 1 sản phảm chất lượng cao được thiết kế với c&ocirc;ng nghệ hiện đại ti&ecirc;n tiến. N&oacute; được sử dụng rộng r&atilde;i trong kh&aacute;ch sạng, trung t&acirc;m mua sắm văn ph&ograve;ng, biệt thự, nh&agrave; m&aacute;y..vv<br /> &nbsp;</p>

  Unitary Package Air Conditione...

  Điều hòa không khí
  Cooling Capacity: 12 - 199Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 12 - 82Kw</p>

  Unitary Air Conditioner ( Isoh...

  Điều hòa thông minh
  Cooling Capacity: 12 - 82Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KMRV<br /> Cooling Capacity: 2.2 - 180Kw<br /> Bộ chuyển đổi đa tần số DC (Bơm nhiệt), 4 chức năng bảo vệ v&agrave; đảm bảo m&aacute;y n&eacute;n hoạt động trơn tru v&agrave; hiệu quả</p>

  DC Frequency Conversion Multi-...

  Điều hòa thông minh
  Cooling Capacity: 2.2 - 180Kw
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:&nbsp;<br /> Cooling Capacity: 27.4- 294.4Kw</p>

  Air Conditioner For Communicat...

  Điều hòa không khí cho thiết bị truyền thông
  Cooling Capacity: 27.4- 294.4Kw
0251 3 839 188