Phần mềm tính tải lạnh Trane 700 ver 6.2!

Trace 700 xây dựng các thuật toán rất mạnh dùng để tính toán tải lạnh (tải nóng) cho các công trình nhiệt lạnh và điều hòa không khí với các dữ liệu và thông số tính toán theo tiêu chuẩn ASHRAE. Hơn nữa Trace 700 còn cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số hoặc hiệu chỉnh các thông số cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Giao diện Trace 700 đơn giản, trực quan và dễ sử dụng. Bằng việc tạo các bảng mẫu thông số (các template), Trace 700 còn giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng khi tính toán cho các công trình lớn, phức tạp.
Trace 700 cho phép người dùng xác định năng lượng tiêu hao cho hệ thống trong thời gian sử dụng với lịch làm việc được xác lập theo điều kiện hoạt động cụ thể của công trình.
Trace 700 chạy tốt trên nhiều phiên bản hệ điều hành Window.
 
Trace 700 cho phép người dùng nhập các chi phí năng lượng ( điện năng, dầu,…) củng như các chi phí đầu tư khác (thuế, bào trì,…) để tính toán chi phí đầu tư, vận hành và thời gian hoàn vốn của hệ thống.
Trace 700 chạy trên nên Windows, có thể tính toán suốt 8760 giờ trong năm hay rút gọn lại, có nhiều hệ thống phân phối gió, hệ thống thiết bị chính đã được xây dựng trước và có thể hiệu chỉnh lại theo yêu cầu người sử dụng, các thiết bị này có thể áp dụng cho mọi nhà sản xuất.
Công ty Trane tin rằng với chức năng của 1 nhà sản xuất chuyên dùng trong công nghiệp. Công ty Trane có nhiệm vụ cập nhật, thu thập và phổ biến rộng rãi các thông tin từ các phòng thí nghiệm, chương trình thử nghiệm, từ thực tế và các kinh nghiệm đúc kết được.
Các loạt tài liệu cơ bản về điều hòa không khí “The Trane Air Conditioning Clinic” là một trong các phương thức chia sẽ kiến thức của Trane.
 
Một số sản phẩm mà công ty Trane có thể đáp ứng cho nhu cầu công việc của bạn.
Trace 700 được đánh giá, kiểm chứng theo nhiều phương pháp.
- ASHRAE Standard 62.1-2004, dựa trên các mẫu của IEA BESTEST.
- Theo phương pháp hồi qui bằng cách sử dụng số lượng lớn các số liệu đã có sẵn và đưa vào phần mềm để kiểm tra.
- Tính toán bằng tay.
- Ngoài ra, ĐH IOWA và ARIZONA thực hiện so sánh kết quả tính toán của Trace 700 với số liệu đo đạt cụ thể từ thực tế trong suất 1 năm của 1 công trình thực tế.
0251 3 839 188