• Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: -2 _ - 10&nbsp;</p>

  High Temperature Air Condition...

  Tạo nhiệt độ âm
  Cooling Capacity: -2 _ - 10 
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: -2 _ - 30 deg C</p>

  Vortex And Screw Condensing Un...

  Vortex and Screw Condensing Unit
  Cooling Capacity: -2 _ - 30 deg C
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: -15℃ ~ -30 ℃</p>

  Piston Type Cooled Condensing...

  Cụm máy nén dàn ngưng
  Cooling Capacity: -15℃ ~ -30 ℃
 • Xem chi tiết

  Air - Cooler

  Frozen and Refri erated Unit
  Cooling Tower:
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 21 - 1.998 KW</p>

  SCREW BRINE CHILLER

  Máy làm lạnh giải nhiệt nước hoạt đông tại nhiệt độ âm (khống chế nhiệt độ chiller ở nhiệt đô âm)
  Cooling Capacity: 21 - 1.998 KW
 • Xem chi tiết

  <p>Cooling Capacity: -2<sup>o</sup>C&nbsp;_ - 10<sup>o</sup>C<br /> Sử dụng m&aacute;y n&eacute;n cuộn ti&ecirc;n tiến v&agrave; hiệu quả nhất, tiếng ồn thấp, độ rung thấp, m&aacute;y n&eacute;n th&ocirc;ng thường hiệu suất năng lượng cao hơn 6%.<br /> Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ truyền nhiệt tăng cường, tăng cường hiệu suất truyền hơi v&agrave; ngưng tụ nhiệt, tăng cường nhiệt độ bay hơi, giảm nhiệt độ ngưng tụ, gi&uacute;p cải thiện đ&aacute;ng kể hiệu quả của thiết bị.<br /> kiểm so&aacute;t c&aacute;c th&agrave;nh phần hệ thống l&agrave;m m&aacute;t&nbsp; bằng thương hiệu SPORLAN, DANFOSS, EMERSON v&agrave; c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng kh&aacute;c ở Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Ch&acirc;u Mỹ.<br /> Bộ điều khiển sử dụng SIEMENS, LG, OMRON v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; sản xuất linh kiện điện kh&aacute;c, hiệu suất đ&aacute;ng tin cậy.<br /> Khung được l&agrave;m bằng th&eacute;p chất lượng cao v&agrave; phốt ph&aacute;t bằng c&aacute;ch phun tĩnh điện, chống ăn m&ograve;n.<br /> Đơn vị sử dụng to&agrave;n bộ cấu tr&uacute;c sốc gia cố h&agrave;n để đảm bảo n&oacute; ở tần số cao, cấu tr&uacute;c vững chắc v&agrave; m&ocirc;i trường của trận động đất mạnh v&agrave; hoạt động đ&aacute;ng tin cậy.</p>

  Special high temperature air c...

  Tạo nhiệt độ âm
  Cooling Capacity: -2 _ - 10 
0251 3 839 188