MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ CÓ BƠM NHIỆT


MODEL:
Heating Capacity: 72.5 - 248.5 Kw
 

Sử dụng máy nén xoắn ốc có hiệu suất cao nhất, bộ trao đổi nhiệt có hiệu suất truyền nhiệt cao, hiệu quả hoạt động cao

Bộ điều khiển thông minh, thao tác đơn giản

Tùy thuộc vào công suất yêu cầu, có thể ghép nhiều modun với nhau

Có thể kết hợp làm ĐHKK và sản xuất nước nóng để đạt hiệu quả trong sinh hoạt


Through the national energy certification, energy efficiency up to 3.25

The content is for reference only, specifications may change according to customer requirements

 

 • lfzjtwlfuqza - 2022-07-19 09:35:08

  http://netstate.ru/video-2/index.html

  lvxcyvlepavd - 2022-06-18 10:47:46

  http://images.google.co.zw/url?q=http://netstate.ru/

  lzrmunlehxlp - 2022-06-18 05:28:43

  http://tinyurl.com/2b5k5llb

  ladhdpljcqna - 2022-06-17 17:43:44

  http://tinyurl.com/29kukvc4

  lpmxnilkpdrt - 2022-06-17 12:46:20

  http://tinyurl.com/2adagf6o

  lsmdyalqefwc - 2022-06-16 06:22:38

  http://tinyurl.com/23vyu2ah

  lkhwafljntut - 2022-06-13 11:24:43

  Мир Юрского периода: Господство http://bit.ly/mir-yurskogo-perioda-2022 16007667 9354192 353279148752 81982614838518211431 51083387 15471558 607037099487 9088875469316631693 54352287 67364897 416974312243 6572599842696752709

  liwmpvlvkouf - 2022-06-13 00:31:36

  https://bit.ly/Shkala-tonov 52369846 4720950 76609859445 15202219376326849964 98362021 58613153 541130435988 8129581833716159812 68573205 5456199 44455439637 3233498715344921114

  ms-marvelrrmvr - 2022-06-04 01:32:38

  Поиск фильмов, новости кино, отзывы пользователей. <a href="http://bit.ly/347TVIQ">Отрочество фильм смотреть онлайн</a> Кино и сериалы. Буду смотреть. 4418039 56836394 879459343043 19485479915512641670 33082560 830792 929549492002 41563458941575822285 64341893 12953627 275095326115 16813281446029495408

  ms-marvelqfvdf - 2022-06-03 17:59:50

  Список всех старых фильмов, фильмография. <a href="http://bit.ly/flash2022">Флэш смотреть онлайн</a> Смотрите видео онлайн. Смотрите также видео 78738170 89044796 681744107689 80613276943151551264 70351690 35398888 673646184397 21359266358131852256 20161300 36726120 53411903194 3353926791251135809


Thêm bình luận

0251 3 839 188