• Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU_KF<br /> Air Volume: 340 - 2.040 m3/h</p>

  FAN COIL UNIT (VERTICAL EXPOSE...

  Thiết bị làm lạnh không khí
  Air Volume: 340 - 2.040 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU&nbsp;<br /> Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h<br /> Tiết kiệm năng lượng: C&ocirc;ng nghệ điều khiển PMW c&oacute; thể được điều chỉnh trong phạm vi 15% -1 00%, hiệu quả tiết kiệm năng lượng rất đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;.</p>

  FAN COIL UNIT

  Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU<br /> Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h<br /> thổi m&aacute;t cho ph&ograve;ng độ ồn thấp</p>

  DC STEPLESS FAN COIL

  Fan Coil Unit
  Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU (KCR)<br /> Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h<br /> Sử dụng quạt gi&oacute; ABS c&acirc;n bằng tĩnh v&agrave; động, kh&ocirc;ng r&ograve; rỉ.<br /> Động cơ sử dụng ổ bi, độ ồn thấp hơn.</p>

  FAN COIL UNIT _KCR - HORIZONTA...

  Large Air Fan Coil Unit
  Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU_KCKW<br /> Air Volume: 340 - 2.380 m3/h<br /> B&aacute;nh xe gi&oacute; ABS chống ch&aacute;y, c&acirc;n bằng tĩnh v&agrave; động rất&nbsp;tốt, m&ocirc;-men xoắn khởi động nhỏ, kh&ocirc;ng r&ograve; rỉ.</p>

  CASSETTE FAN COIL

  Cassette Type
  Air Volume: 340 - 2.380 m3/h
091 559 8879