• Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU_KF<br /> Air Volume: 340 - 2.040 m3/h</p>

  FAN COIL UNIT (VERTICAL EXPOSE...

  Thiết bị làm lạnh không khí
  Air Volume: 340 - 2.040 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU&nbsp;<br /> Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h<br /> Tiết kiệm năng lượng: C&ocirc;ng nghệ điều khiển PMW c&oacute; thể được điều chỉnh trong phạm vi 15% -1 00%, hiệu quả tiết kiệm năng lượng rất đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;.</p>

  FAN COIL UNIT

  Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU<br /> Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h<br /> thổi m&aacute;t cho ph&ograve;ng độ ồn thấp</p>

  DC STEPLESS FAN COIL

  Fan Coil Unit
  Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU (KCR)<br /> Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h<br /> Sử dụng quạt gi&oacute; ABS c&acirc;n bằng tĩnh v&agrave; động, kh&ocirc;ng r&ograve; rỉ.<br /> Động cơ sử dụng ổ bi, độ ồn thấp hơn.</p>

  FAN COIL UNIT _KCR - HORIZONTA...

  Large Air Fan Coil Unit
  Air Volume: 1.360 - 4.080 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Cooling Capacity: 135W<br /> Thiết bị đấu nối AHU&nbsp;ấu tr&uacute;c nhỏ gọn, k&iacute;ch thước nhỏ. C&aacute;c th&agrave;nh phần đơn vị sử dụng kết nối hoạt động để dễ d&agrave;ng th&aacute;o gỡ.<br /> Bộ điều khiển m&aacute;y vi t&iacute;nh ti&ecirc;n tiến. Giao diện hoạt động nh&acirc;n bản, giao diện đẹp, dễ đọc.</p>

  CONDENSING UNITS

  Thiết bị đấu nối
  Cooling Capacity: 135W
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KDC<br /> Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h<br /> Hiệu quả của bộ lọc nylon v&agrave; điện trở thấp, ti&ecirc;u thụ điện năng thấp hơn, dễ l&agrave;m sạch, dễ sử dụng.<br /> Cuộn d&acirc;y sử dụng ống đồng liền mạch c&oacute; độ tinh khiết cao v&agrave; v&acirc;y nh&ocirc;m ưa nước.</p>

  DRY AIR HANDLING UNITS

  AHU- Cân bằng ẩm
  Air Volume: 1.000 - 18.000 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: FCU_KCKW<br /> Air Volume: 340 - 2.380 m3/h<br /> B&aacute;nh xe gi&oacute; ABS chống ch&aacute;y, c&acirc;n bằng tĩnh v&agrave; động rất&nbsp;tốt, m&ocirc;-men xoắn khởi động nhỏ, kh&ocirc;ng r&ograve; rỉ.</p>

  CASSETTE FAN COIL

  Cassette Type
  Air Volume: 340 - 2.380 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL:<br /> Air Volume: 1.000 - 10.500 m3/h<br /> Cuộn d&acirc;y sử dụng ống đồng liền mạch c&oacute; độ tinh khiết cao v&agrave; v&acirc;y nh&ocirc;m ưa nước.<br /> Sử dụng c&aacute;c đơn vị quạt được lựa chọn bởi phần mềm chuy&ecirc;n nghiệp để đảm bảo điểm hoạt động tối ưu.</p>

  JET AIR HANDLING UNITS

  Thiết bị xử lý không khí
  Air Volume: 1.000 - 10.500 m3/h
 • Xem chi tiết

  <p>MODEL: KZ<br /> Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h<br /> Xử l&yacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; ph&ograve;ng sạch cho ng&agrave;nh y tế, dược<br /> &nbsp;</p>

  MEDICAL PURIFY AIR HANDLING UN...

  Modular Air Handing Unit
  Air Volume: 1.000 - 300.000 m3/h
091 559 8879