MODUL CHILLER GIẢI NHIỆT GIÓ CÓ BƠM NHIỆT


MODEL:
Heating Capacity: 72.5 - 248.5 Kw
Thông qua chứng nhận năng lượng quốc gia, tiết kiệm năng lượng lên đến 32.5%

Tạo nước lạnh cho sản xuất, cấp nước lạnh cho thiết bị đầu cuối điều hòa tổng.

Thông qua chứng nhận năng lượng quốc gia, tiết kiệm năng lượng lên đến 32.5%

Sử dụng ống trao đổi nhiệt và nhôm chống ăn mòn để đạt được hiệu quả truyền nhiệt tốt nhất.

Sử dụng thép chất lượng cao và phophonanophin bằng cách phun tĩnh điện.

Kết hợp thông minh, không gây ồn, tiện lợi, dễ dàng lắp đặt và bảo trì.


Through the national energy certification, energy efficiency up to 3.25


Thêm bình luận

091 559 8879