MEDICAL AIR CONDITIONING UNITS (DOUBLE COLD SOURCE DEPTH DEHUMIDIFICATION)


MODEL: KZ
Cooling Capacity: 135W
Điều hòa nhiệt độ và độ ẩm độc lập điều hòa không khí, công nghệ hút ẩm sâu nguồn lạnh kép, công nghệ hút ẩm hỗ trợ ống dẫn nhiệt
 

Điều hòa nhiệt độ và độ ẩm độc lập điều hòa không khí, công nghệ hút ẩm sâu nguồn lạnh kép, công nghệ hút ẩm ống dẫn nhiệt
Các biện pháp đảm bảo sạch sẽ, Khử trùng bụi hiệu quả
Kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác
Đảm bảo cách âm, tiết kiệm năng lượng
Hệ thống điều khiển thông minh


emperature and humidity independent control air conditioning, dual cold source depth dehumidification technology, heat pipe technology assisted dehumidifiers 

Reliability assurance measures 

Overall strength and sealing measures 

Clean assurance measures 

Efficient dust sterilization 

Precise temperature and humidity control 

Noise insulation measures 

Energy efficient measures to ensure 

Intelligent Control System


Thêm bình luận

091 559 8879